Te mori no te ho'iraa i te fare

A haamaramarama i to outou oraraa ma te maramarama

Ua rau te huru o te mau mori purapura no te turama i to outou fare na roto i te rave'a maitai roa a'e. E nehenehe ta outou e haapapû e, e rave outou i te ohipa i piha'i iho ia matou no ta matou mau tao'a faufaa e te mau tauturu matamua. A farerei mai ia matou i teie nei no te hoê faahitiraa parau tamoni ore.

Omuaraa i te mori o te fare

Maoti te mori o te fare e nehenehe ai outou e tapea i te mau mori i roto i to outou fare na roto i te faaohiparaa i te mau ravea aravihi no te fare. E rave'a ohie te reira e te tere maitai na roto i te monoraa i te mau mori purapura e te mau mori WIFI.

Ia faaauhia i te mori matauhia, i reira e ti'a ai ia outou ia tupohe i te mau mori e ia tupohe i te reira e te hoê pitopito i ni'a i te papa'i, E titau noa te maramarama ia outou ia taui i te mau mori na roto i te hoê faanahoraa i nia i ta outou niuniu uira aore ra ta outou matini roro uira. Te auraa ra, e nehenehe ta outou e tape'a i te mau mori i te mau vahi atoa. Taa ê noa'tu i te hora i faataahia, e nehenehe atoa ta outou e arai i te puai o te mori, te û o te mau maramarama, te tahi atu â.

Te mau mana'o faufaa o to tatou fare maramarama

Tamahanahanaraa

Taa ê atu i te mau mori purapura matauhia, e mea anaana ho'i to'na maramarama e aore râ, e mea anaana ho'i no te faatupu i te ahoaho, E horo'a mai te mau mori purapura o te fare i te maramarama e te au maitai, o te riro ei maitai rahi no te parururaa i te mata. UA PÛPÛHIA te mau mori no te horoa i te mau ravea maramarama e tano no te mau vahi faaearaa huru rau.

Te mau mana'o tauturu no te

Te faaapîraa i te faanahoraa o te mori matauhia e te mori uira, o te hoê ïa ravea ohie no te tapea i te mau mori i roto i to outou fare. Ia î ana'e to outou rima e aore râ, tei te atea ê roa outou i te reni, e nehenehe ta outou e tape'a afaro noa i te mau mori na roto i te mau niuniu afa'ifa'i e aore râ, na roto i te hoê faanahoraa i ni'a i ta outou niuniu afa'ifa'i.

Te vai - maitai - raa

Ma te maramarama, e nehenehe ta outou e haamaitai atu â i te parururaa o to outou fare. Ia ore ana'e to outou fare e haapaohia, e nehenehe ta outou e tape'a i te mau mori i te atea ê e aore râ, e tupohe i te hoê tuhaa o te mau mori e aore râ, e tupohe i te reira no te faaite e, tei te fare te hoê taata, te aperaa i te eiâraa.

Te haaputuraa i te ito

E nehenehe te mori uira e tauturu ia outou ia faaiti mai i te mau haamâu'araa faufaa ore o te ito. E nehenehe te mau tao'a haruharu o te mau mori maramarama e ite i te tereraa o te mau taata i roto i te hoê vahi taa maitai e e tupohe i te mau mori i nia aore ra e tupohe. Taa ê atu i te, e nehenehe ta outou e tupohe i te mau mori ta outou i haamo'e i te tupohe hou a haere atu ai i rapae.

Te mau tuhaa no te faaohiparaa i te mori pereoo uira

No te aha e maiti ai i te mau ravea no te turama i te fare?

Te taviniraa ia'u iho

E mea faaineine-maitai-hia to tatou mau hoa hoo e e nehenehe ta ratou e horo'a mai ia outou i te rave'a no te faaohipa maitai a'e i to outou fare e aore râ, i ta outou opuaraa. E faaohipa ta matou pŭpŭ i to ratou ite e to ratou mau aravihi no te arata'i ia outou i roto i te taato'araa o te opuaraa.

Haapapûraa maitai i te maitai

Ua haamanahia te taatoaraa o ta tatou mau tao'a no te mori e te ISO9001, UL, ETL, CE, TE MAU NOTA. Mai te mau tauihaa e tae atu i te mau tao'a i oti, te vai nei ta tatou faanahoraa etaeta no te haapapû e, e mea maitai roa ta tatou mau tao'a.

Te opereraa vitiviti

E mea faufaa rahi to outou taime no matou. I muri a'e i te tuuraa i te poro'i, aita e titauhia ia outou ia tia'i maoro roa no te farii i te mau tao'a. E te hoê anairaa tao'a papu e te mau haapueraa tao'a e navai, e nehenehe ta tatou e faaohipa oioi i te reira no te haapapû i te mau horo'araa vitiviti e te ti'aturihia.

Te hoo maitai a'e

Taa ê atu i te haaputuraa i te mau haamâu'araa rahi no te ito, te pûpû atu nei matou i te mau rave'a maitai roa a'e e tano maitai i ta outou ohipa. Te pûpû atoa nei matou i te mau tino moni rahi i nia i te mau faaueraa rarahi. No reira, aita e titauhia ia oe ia haamau'a i te moni no te farii i te mau mori ta oe e hinaaro.

A HAAMATA I TA OUTOU OPUARAA MA TE MARAMARAMA

Mai te mea e, te imi ra outou i te mau mori arata'i ti'a no to outou fare e aore râ, ta outou opuaraa, ua tae oe i te vahi ti'a. Mai ta te hoê taata aravihi i te pae no te ture i arata'i i te fare, e nehenehe ta matou e horo'a i te mau rave'a no te pahono i te mau hinaaro o ta outou taiete. A farerei mai ia matou i teie nei no te hoê faahitiraa parau oioi.

Haamatau i ni'a

A paraparau i te hoê taata aravihi

A farerei mai ia matou na roto i te mau haamaramaramaraa i muri nei, e nehenehe ta outou e hi'o faahou i te fare nene'iraa i ni'a i te itenati
Te mau nota: 086-13632715961
skype: 10.yuan1