240W LM301B 660n PR648 Full Spectrum LED Grow Light with Meanwell LED Driver

Te mau mea taa ê:
1.Nene'iraa Matamua LM 301B+Hia 660m red LED
2. 1-10V 10%-100% te mohimohi o Meanwell LED Driver
3. E hoho'a maitai e te faaea hau noa, 10te u'ana o te mm ereere
4. Te teitei o te PRAD e 3 tau matahiti e titauhia ia faaterehia te tomite faatere, 5 e rave rahi matahiti no ni'a i te faahororaa mana'o

Omuaraa o te tauihaa

Ua ite te hinaaro no te hoê haaputuraa au maitai i te mau pota e te mau hotu i te tupuraa o te mau mori i roto i te fare. Ua opuahia te maramarama 240W LED ia pee i te maramarama o te natura e ia faatumuhia i ni'a i te parau tumu o te mau hoho'a e te ture o te natura. Na roto i na 240W RA mori arata'i, te utu'a maitai o te mau raau ie., te roaraa o te tiare, tupuraa maitai a'e, e e nehenehe e faatupuhia te hotu i roto i te mau tau atoa. E faati'a atoa ratou i te mâtauraa i te maramarama o te ûa e te puai no te mau hinaaro o te mau tumu raau rau.

Ua hamanihia teie ta'o mori i roto i te fare mai roto mai i te hoê Haaputuraa matamua e te au maitai 3LM 301B, MeanWell LED driver, e Te Mau Ohipa Tumu Uteute 660m LED. Na te reira e horo'a i te faufaa taa ê no te mau maa taa ê e titauhia ia faananea i te maa. Ma teie mau maitai, e nehenehe ta outou e mono ohie noa i te matini faaamaraa matarohia e ia roaa â te mau huero maa maitai roa i te taime ti'a.

Ua faaite atoa mai ratou i te hoê parau-ti'a taa ê e te aravihi no te mea ua faaruru ratou i te mau hi'opo'araa paari e te afaro. I roto i teie mau hi'opo'araa te tamataraa no te taui i te pitopito, tanu i te tanuraa i te maa, e te hi'opo'araa o te anuvera teitei e te mea ha'iha'i. Na te reira e haapapû ia outou i te hoê ohipa o te tavini maitai ia outou e o te tauturu atoa i ta outou mau raau ia tae'ahia to ratou tupuraa i te taime ti'a.

Hau atu i te reira, e roaa ia oe te hoê maramarama rahi roa ino. Na roto i te atuaturaa ti'a, ua hamanihia teie hotu no te hoê faaîraa no te 54,000 mau hora. Te tahi atu mea, taa ê atu i te tahi mau mori ohipa o te horo'a hoê noa matahiti i te parau no te, no teie tauihaa, ua tae'a oe i te toru matahiti, horo'araa i te faufaa no ta outou moni. Oia'toa, e nehenehe ta outou e faaafaro i te maramarama o te au i te mau hinaaro tumu raau taa ê.

Te mau rave'a no te mau tauihaa

Numera o te faito

MK-240W-DAY648*2

Hoê hi'oraa

Hi'oraa rahi(400nm-730m)

Puna maramarama

Lm 351H + 660m uteute

Te tauraa rahi

660X195X10mm

Te tuu ra te mori I te tuu-raa-hia P TEID

1380 utïa/m2s (30CM)

Te mana

240W

Tu'ati i te huru o te taata

AC100-240V

Rave'a no te iritiraa

2A

TT

>0.92

Te teitei o te ma'ie'a

15-90CM

Faito ti'a ore

IP65

PARABOLE(30CM)

290W/M2 (30CM)

Taata faahoro

Ua arata'i o Isolated Meanwell i te taata faahoro

Te mohimohiraa

1-10V 10%-100% faahimohiraa

Parau haapapûraa

3mau matahiti

Ino'i no ni'a i te mau

5x5 avae

Te mau haapurororaa tiare

6x6 avae

Taime o te oraraa

> 54.000s

Parau faaite no te tamatamataraa

Na mua'tu
I muri iho

Hoho'a video

Faaha'uti i te video
Haamatau i ni'a

A paraparau i te hoê taata aravihi

A farerei mai ia matou na roto i te mau haamaramaramaraa i muri nei, e nehenehe ta outou e hi'o faahou i te fare nene'iraa i ni'a i te itenati
Te mau nota: 086-13632715961
skype: 10.yuan1