400WLM 301B 660n E Tupu te maramarama i roto i te Tomite Faatere Rahi

Te mau mea taa ê:
ING 2.8t/J, te aravihi i te hoho'a teitei
Ua arata'ihia te 660n IR PRt 301b LED e 660n IRS
IP65 Meanwell driver no 3 haapapûraa no te mau matahiti.
Mea mohimohi
Mana'o no te mana'o
Te hoê horo'araa teitei (mau raau rapaau ma'i)
Tuati & Ha'uti ohie no te faaohipa
Nene'iraa Matamua LM 301B+Osram 660n LED
1-10V 10%-100% te mohimohi o Meanwell LED Driver
E hoho'a maitai e te faaea hau noa, 10te mau tueraa ereere o te mm

Omuaraa o te tauihaa

Ua parau-atoa-hia te mori ARATA'I a te Tomite Faatere no 400W. E maramarama i roto i te fare#8217;te hoê mori i roto tei faatumuhia i ni'a i te parau tumu no te maa e te ture no te natura ia faati'a i te tanuraa i te tupuraa noa'tu te tauiraa o te mori i rapae au. Na roto i teie ma'i a tupu ai te maramarama o te tanuraa i te maramarama e te tahi atu mau raau, te roaraa o te tiare, e te hotu o te mau pota e te mau maa hotu maitai roa e ti'a ïa ia tupu. Te hoê hi'oraa faahiahia o teie mori maori râ, e horo'a mai te reira i te hoê hi'oraa aano no te tu'ati i te mau aniraa o tera tumu raau. Ei hi'oraa, te puai maramarama no te tupuraa i te rahi, tei te huru ïa o te tupuraa roa e aore râ, te tupuraa atoa o te hotu. I te pae hopea, 400Na te Tomite Faatere e faatupu i te maramarama na raro a'e i te ve'ave'a e te faaitiraa i te hoê â vahi i te hoê â taime.

400I ni'a i te Tahua Faatere o W IDS light na te buka iti RaTon LM 301B e Osram 660 Te mau mea tei arata'ihia. Ua riro te Faariiraa ei taata maitai roa, e mea ana'e ma te ana'i ore, e te mau hamaniraa tei faaineine-maitai-hia. Te auraa ra, e tavini to outou maramarama ia outou no te hoê taime maoro roa, i te mau taime ha'iha'i roa o te mau tu'inoraa e aore râ te mau ma'i tereraa ohipa.

E tae mai te reira na roto i te hoê parau haapapûraa e toru matahiti, te auraa ra, e upooti'a outou#8217;eiaha ïa outou e titau i te mau haamau'araa no te tata'i i te mau hape e tu'ati i te feia hamani fare. Oia mau,, e mea varavara roa te reira ia tupu a patu-maitai-hia ai te reira. Hau atu i te reira, e vai ra ta'na 10-100%, 1-10V mohimohiraa, e Meanwell LED driver, na te reira e faati'a ia outou ia faatano i to'na anaana ia au i te tumu raau&8217;mau hinaaro. E ite ïa outou#8217;e ite mai outou i te hoê hoho'a poto e te nehenehe a horo'a ai outou i te hoê parau-ti'a rahi, huru teitei, e te rave-maitai-raa, e tae noa'tu i te haamauraa e te tereraa ohipa ohie. E vai noa te reira i rotopu i te mau mori tamau roa a'e, e te hoê to'eto'e 54,000 mau hora tereraa ohipa.

E mea tano no te mau faanahoraa e rave rahi i te mau e'a atuaturaa. E tupu te reira no te mea te ti'a nei teie mau vahi mori i roto i te fare i te vahi iti a'e iti mai te ve'ave'a. E ma'itiraa maitai atoa te reira no te tupuraa o te mau raau rau i roto i te mau fare, faatupu i te fare ie, fare ma'i, afata tupu, e i roto i te aua.

Te mau rave'a no te mau tauihaa

Numera o te faito

MK--MK1008-400W

Hoê hi'oraa

Hi'oraa rahi(400nm-730m)

Puna maramarama

Lm 301B + Osrame 3030 660m

Te tauraa rahi

660X500X50MM

Te tuu ra te mori I te tuu-raa-hia P TEID

2000 utïa/m2s

Te mana

400W

Tu'ati i te huru o te taata

AC100-240V

Rave'a no te iritiraa

1.86MA

TT

>0.97

Te teitei o te ma'ie'a

15-60CM

Faito ti'a ore

IP65

PARABOLE(30CM)

512W/M2

Ino'i no ni'a i te mau

6x6feet

Te mau haapurororaa tiare

5x5feet

Taata faahoro

Ua arata'i o Isolated Meanwell i te taata faahoro HLG-480H-54AB

Te mohimohiraa

1-10V 10%-100% faahimohiraa

Parau haapapûraa

3mau matahiti

Taime o te oraraa

> 54.000s

Parau faaite no te tamatamataraa

Na mua'tu
I muri iho

Hoho'a video

Faaha'uti i te video
Haamatau i ni'a

A paraparau i te hoê taata aravihi

A farerei mai ia matou na roto i te mau haamaramaramaraa i muri nei, e nehenehe ta outou e hi'o faahou i te fare nene'iraa i ni'a i te itenati
Te mau nota: 086-13632715961
skype: 10.yuan1