100W Araarô i te maramarama i ni'a i te tomite faatere a te mau vahine

Hoho'a no te tauihaa

1. 100Ua horo'a mai te WIng Board LED Light i te maramarama teitei tei horo'a mai i te faito rahi o te LM301B, Osram red 660n light source at MEAN WELL driver power, fanauhia e te hoê maramarama teitei maitai, te parau-ti'a teitei e te hoê fare iti roa.
2. Na te pû ô no te mana e horo'a mai i te faataa-ê-raa, tei riro ei mau hoho'a parururaa rau, e e nehenehe te mohimohiraa no te faatano i te anaana i roto i te mau vahi taa ê. E mea u'ana roa te faito o te tao'a, e taata tuiroo i roto i te rahiraa o te mau fenua e te mau tuhaa fenua i ni'a i te AC100~240V/50-60 Merrit
3. Ua hamanihia taua hotu ra ma te hoê faaîraa teitei, E PCID teitei e te aravihi rahi, e mea maitai no te tupuraa o te tumu raau
4. Ma te faaohipa i te huru maitai o te hau i te i'oa o te taata, e mea nehenehe, e te mana'o o te taata tupu, e mea maitai a'e te ve'ave'a i ni'a i te mau ino e te îraa.
5. Te hoho'a nehenehe e te papû

Te mau faito: 300x300MM / 340x195MM

Omuaraa o te tauihaa

100Ua opuahia te Piha Faatere Faatere Buka ARATA'i i te maramarama no te mau raau i roto i te fare mai te hoê fare tiare. Ia au i te parau tumu o te mau hoho'a e te ture o te natura, ua roa roa teie mau maramarama no te tiare, e faaitoito i te tupuraa e te hotu. Ma te hoê hi'oraa rahi, 100E nehenehe e faaafarohia te Piha Faatere FAATERE no te faatupu i te maramarama no te faaafaro i te mau titauraa maramarama e rave rahi. E faati'a atoa teie peu i te hi'opo'araa e te ture no te mau maa e te teitei o te tanuraa. Te tahi atu mea, e iti te vahi e vai ra i roto i teie ti'a mori e e iti mai te ve'ave'a, e horo'a te reira i te hoê faanahoraa e faatere rahi nei i te mau mea e faaiti nei i te faaohiparaa i te vahi e e roaa mai te ve'ave'a ha'iha'i.

Ua hamani-maitai-hia te pute mori, ma te hoê hoho'a papû e te nehenehe, tuu i te faufaa o te reira i roto i to outou vahi, e e horo'a mai i te faaîraa teitei, te maitai rahi, e te PHARID teitei, tei riro ei mea faufaa no te tupuraa tano. E horo'a mai te reira i te faufaa no te moni, mauruuru i to'na tere roa, parau-ti'a rahi, te mâraa i te maramarama, Osram uteute 660m no te maramarama, e te faariiraa ïa i te puai o te feia faahoro pereoo i te PAE FAUFAA. E hoho'a taa ê to te pû no te puai, e te mau hoho'a parururaa e te mau faatanoraa mori rau.

Te auraa ra, e nehenehe ta outou e faahuehue i te reira i te anaanaraa i roto i te mau taahiraa e rave rahi o te tumu raau. Te tahi atu mea, e nehenehe te reira e faaohipahia i roto i te rahiraa o te mau fenua na te ao nei, mauruuru no to'na faito ti'a rahi o AC100~240V/50-60 Merrira, tei riro ei taata tuiroo i roto i te rahiraa o te mau fenua. I te pae hopea, na te rave'a o te nehenehe e tupohe i te ve'ave'a e e faahaere te reira i ni'a i te măta'îraa e e faahaere te reira i ni'a i te e'.

100E mea maitai roa te maramarama arata'ihia e te Tomite Faatere no te tupuraa o te raau, ua ô te tiare, e te hotu. Ua faataahia teie tomite arata'i no te horo'a i te maramarama i titauhia no te faatupu i te tupuraa, e faarahi i te maitai o te mau tiare e e haamaraaraa i te taahiraa no te tiare. E mea tano ia faananea i te mau fare faaapu e te mau fare tiare no te haamaitai i te au o te mau raau i roto i te fare. Ua faataahia te reira no te haapapû i te tae-oioi-raa mai o te mau pota e te mau hotu i te tau to'eto'e e no te mau rave'a faatianiraa rahi. No te mea noa'tu e, i te tau to'eto'e atoa, e nehenehe i teie mau raau e tupu tamau noa ia iti mai te mori o te natura.

Te mau rave'a no te mau tauihaa

Numera o te faito

MK-100W-300x300MM-LM301B+Osram 660n

Hoê hi'oraa

Hi'oraa rahi(400nm-730m)

Puna maramarama

Lm 301B + Osrame 660m

Te rahi o te mau ve'ave'a

300*300mm

Te tuu ra te mori I te tuu-raa-hia P TEID

1783.5 utïa/m2s

Te mana

100W

Tu'ati i te huru o te taata

AC90-305V

Rave'a no te iritiraa

985MA

TT

>0.9

Te teitei o te ma'ie'a

15-60CM

Faito ti'a ore

IP54

PARABOLE(30CM)

135-150 W/M2

Faaîraa no te mau hoho'a

3x3feet

Faaîraa i te tiare

2x2feet

Taata faahoro

Ua arata'i o Isolated Meanwell i te taata faahoro

Te mohimohiraa

1-10V 10%-100% faahimohiraa

Parau haapapûraa

3mau matahiti

Taime o te oraraa

> 54.000s

Te mau faaohiparaa

I muri mai i te mau hi'opo'araa no te faaohiparaa, 100E mea tano ia tupu te maramarama I NI'a i te pora'o tei ARATA'ihia e te Tomite Faatere no te tupuraa o te tumu, ua ô te tiare, e te hoturaa. Te rahiraa o te taime, e paraparau noa, e haere taere noa te mau raau i roto i te fare no te oreraa te maramarama o te natura e tupu. Ia faaohipa ana'e râ te LED i te maramarama no te horo'a i te hi'oraa e titauhia (apitihia'tu te faito maramarama) i te mau raau ra, eita e nehenehe noa ta ratou e faaitoito i to ratou tupuraa, e faaroa atoa râ i to ratou pu'e tau tiare e e haamaitai i te maitai o te mau tiare. Mai te mea e, e au tatou i te faaohiparaa i teie rave'a maramarama maitai roa i roto i te mau fare tiare e te tahi atu mau fare hamaniraa faaapu, e ere noa e nehenehe ta tatou e haamaitai atu â i te au o te mau pota tiare tiare, ei mea nava'i ore te mahana i te pu'e tau to'eto'e, no te faatupu atoa râ i te faaapu e te maa hotu i te omuaraa o te makete no te tau to'eto'e no te rave i te matete rahi no te ta'urua, ia imi i te faufaa no te faaapuraa i te mau tau.

Parau faaite no te tamatamataraa

Na mua'tu
I muri iho

Hoho'a video

Faaha'uti i te video
Haamatau i ni'a

A paraparau i te hoê taata aravihi