Ta outou ohipa maitai roa a'e, o te arata'iraa ïa i te mau mori purapura

Your Expert OEM/ODM LED Light Manufacturer

Ei hoê o te mau fare hamaniraa mori arahu e te mau fare toa i te fenua Taina, MOKOLight specializes in the development, te hamaniraa e te hooraa i te mau tauihaa e rave rahi. Based on 16 te mau matahiti aravihi i roto i te ohipa hamaniraa hoho'a teata, te horo'a nei tatou e rave rahi mau faaohiparaa, faaôraa i te mori i roto i te fare, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa, te mori i rapae, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa, Te mau mori purapura e te mau mori purapura i ni'a i te purumu.

Te haapa'oraa i te haapiiraa a te mau hoani e te parau tumu no te maitai na mua roa, ua fafau tatou ia horo'a i ta tatou mau hoani i te maitai, haaputuraa i te puai, Te mau mana'o tauturu no te, Te mau rave'a ohie e te paruru. E nehenehe ta tatou e horo'a hoê i ni'a i te ahuru ma piti. Te tia'i nei tatou i te taime e farerei faahou ai tatou i te mau taata tei roohia i te ati, distributors and wholesalers all over the world, providing you with top-notch products and services second to none.

Te mau tao'a matamua

Eaha ta tatou e nehenehe e pûpû atu i roto i te mau mori purapura?

TUHAA PURERAA NO TE PO'IPO'I MAHANA MAA |, TE MAU NOTA, DIP, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa, afata no te mau hoho'a, TE MAU NOTA, Hamaniraa I'OA, Api tapo'i no mua, Haamauraa No te Pŭpŭ no te Tino, amuiraa i ni'a i te tahi atu mau taata, aging test and other tests. E ohipa rahi ta tatou i ite i roto i te tairururaa i LED module, TUHAA AMUIRAA NO TE AVATEA MAHANA MA, Te feia e farii nei, a faaite mai..

HOHO'A FAAHOHO'ARAA NA ISO9001, ISO14001, ISO13485, UL, IPC, ETL, CE, TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA, BSCI e RoHS, o te faaite mai e, e taata aravihi tatou i te ohipa. Mai te mea e hinaaro outou i te haamata i ta outou opuaraa no te mori, we will discuss and work together to create the best solution for you.

No te aha e ma'iti ai i te hoê mori hinu ei mori arata'i no outou?

Te huru maitai rahi

Te faatumuraa i ni'a i te mau faufaa tumu o te mau mea e hinaarohia e te mau hoani e te mau mea maitai, we care about every client’s needs to offer first-class products and the best services for them. We have a strict supplier control ERP system, Te faanahoraa no te hi'opo'araa e te hamaniraa i te mau matini. E tia ia hi'o - faahou - hia te mau poroi atoa e te QA na mua ' ' e i te haapueraa.

Haapapûraa maitai i te maitai
TE MAU NOTA
Te taviniraa maitai roa a'e

Te vai nei ta matou mau taata aravihi e te haapa'o maitai no te horo'a'tu ia outou i te 24/7 taviniraa i ni'a i te itenati. E pahono oioi mai ratou i ta outou mau tapitapiraa e rave rau e e horoa mai ratou i te mau ravea e tano i roto 12 mau hora. Hau atu, e te hoê mana'o puai&Ua hau atu i te 70 Te feia aravihi ei pŭpŭ tauturu, e haapapû matou ia outou i te mau rave'a no te faati'amâ ia outou. Na roto i ta tatou taviniraa vitiviti e te maitai roa i muri a'e i te misioni, ua mauruuru roa ta tatou mau hoani atoa. E nehenehe ta tatou e pûpû i te hoê 1-5 Matahiti i ma'itihia, tei te huru ïa o te mau tauihaa taa ê.

Te opereraa vitiviti

We have a stable supply chain and we will not delay delivery due to the shortages of raw materials. Na roto i te mau matini roro uira e te mau reni hamaniraa e rave rahi, e nehenehe ta tatou fare neneiraa e hamani e rave rau mau tao'a i roto i te hoê taime poto noa. E faautahia ta tatou mau poro'i tata'itahi i ni'a i ta tatou faanahoraa ERP. There is dedicated personnel responsible for following up on the production schedule, Te horo'araa i te mau tao'a i te taime ti'a.

TE MAU NOTA
Te hoo o te tata'uraa

Ei taata aravihi i te ohipa papa'i, we have a complete supply chain as well as a scientific and efficient mode of production, o te faaiti rahi mai i te mau haamâu'araa no te hamaniraa. Te tape'a nei tatou i te mau auraa maoro e te mau taata e rave rahi na te ao nei. We will provide high quality products for our clients at a more competitive price.

Te mau faaohiparaa

Te mori i nia i te purumu

Te mori i nia i te purumu

Te turamaraa i te mau animala

Te turamaraa i te mau animala

Te mori i roto i te fare

Te mori i roto i te fare

TE MARAMARAMA O TE AVAAVA

TE MARAMARAMA O TE AVAAVA

TE MAU NOTA

TE MAU NOTA

Te mau mori oraora maitai

Te mau mori oraora maitai

Te mau mori taa ê

Te mau mori taa ê

Te maramarama o te mori

Te maramarama o te mori

Haamatau i ni'a
Haamatau i ni'a